BORSA TREBALL GENER 2017

CERQUEM VIGILANT D’APARCAMENT amb Discapacitat

Objecte de la convocatoria.

L’objecte d’aquesta convocatòria és la contractació temporal  de 7 vigilants d’aparcament a jornada completa.

Funcions Bàsiques :

 • Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament.
 • Efectuar rondes de vigilància i control d’accessos als mercats i pàrquings municipals.
 • Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei a l’activitat de mercats i pàrquings municipals.
 • Efectuar tasques bàsiques de neteja a les instal·lacions d’aparcament.
 • Gestió d’obertura i tancaments de portes d’acord amb els horaris establerts.
Requeriments del lloc de feina :
 • Titulació: EGB
Es valorarà :
 • Formació addicional complementària al lloc de treball.
 • Flexibilitat horària

Condicions del lloc de feina

 • Contracte de treball temporal a temps complet  i per substitucions per Incapacitat Temporal.
 • Jornada de treball distribuïda de dilluns a diumenge, en torns de treball adaptats a les necessitats de cada servei, amb els descansos previstos legalment.
 • Remuneració segons convenis col·lectius dels sectors.

CERQUEM OFICIAL DE MANTENIMENT amb Discapacitat

Objecte de la convocatòria.

L’objecte d’aquesta convocatòria és la contractació temporal de 2 Oficials de Manteniment a jornada complerta.

Funcions Bàsiques :

 • Mantenir en bon estat de funcionament la maquinària pròpia de les instal.lacions. Solucionar problemas que poden originar que no funcioni adeqüadament.
 • Detectar averies i corretgir-ne la dels equipaments gestionats.
 • Resolució d’incidències als PLC.
 • Manteniment i resolució d’incidències elèctriques dels edificis gestionats.
 • Manteniment dels aparells de refrigeració, bombes,….
 • Manteniment i reparacions generals de fontaneria, il.luminació, fusteria, serralleria i ram de paleta.
Requeriments del lloc de feina :
 • Estar en possessió del títol FP de Grau Mig d’Electricitat i/o electrònica
 • Acreditació d’un coneixement adequat de la llengua catalana i espanyola
 • Disposar del certificat de discapacitat amb un grau igual o superior al 33 %
 • Coneixements en:
  •  sistema de gestió SCADA.
  • Instal.lacions de control d’accessos i intrusió.
  • Manteniment tècnic legal.
 • Acreditar una experiència mínima d’un any en llocs de feina similars.
 • Carnet de conduir B.
Es valorarà :
 • Formació addicional complementària al lloc de treball.
 • Flexibilitat horària

Condicions del lloc de feina

 • Contracte de treball temporal a temps  complet.
 • Jornada de treball distribuïda de dilluns a diumenge, en torns de treball adaptats a les necessitats del  servei, amb els descansos previstos legalment.
 • Remuneració segons convenis col·lectius dels sectors.

CERQUEM AJUDANT DE MANTENIMENT amb Discapacitat

Objecte de la convocatòria.

L’objecte d’aquesta convocatòria és la contractació temporal d’1 Ajudant de Manteniment a jornada complerta.

Funcions Bàsiques :

 • Donar recolçament a l’equip de manteniment en les reparacions menors, revisions i conservació
  de les instal.lacions i de la maquinària.
 •  Ajudar en la detecció d’averies menors.
 • Realitzar tasques de manteniment general de fontaneria, il.luminació, fusteria i ram de paleta .
 • Donar recolçament en les tasques de manteniment preventiui correcte programat.
Requeriments del lloc de feina :
 • Estar en possessió del certificat d’estudis primaris.
 • Acreditació d’un coneixement adequat de la llengua catalana i espanyola
 • Disposar del certificat de discapacitat amb un grau igual o superior al 33 %
 • Acreditar una experiència mínima d’un any en llocs de feina similars.
 • Carnet de conduir B.
Es valorarà :
 • Formació addicional complementària al lloc de treball.
 • Flexibilitat horària

Condicions del lloc de feina

 • Contracte de treball temporal a temps  complet.
 • Jornada de treball distribuïda de dilluns a diumenge, en torns de treball adaptats a les necessitats del  servei, amb els descansos previstos legalment.
 • Remuneració segons convenis col·lectius dels sectors.

CERQUEM NETEJADOR/A amb Discapacitat

Objecte de la convocatòria.

L’objecte d’aquesta convocatòria és la contractació temporal d’1 Netejador/a jornada complerta.

Funcions Bàsiques :

 • Complir amb les tasques de neteja previstes a la planificació setmanal i d’acord amb els criteris
  de qualitat establerts de la direcció del servei.
 • Complimentar els controls diàries de recorregut de neteja.
 • Responsabilitzar-se de les eines i maquinària de neteja.
 • Utilitzar els productes de neteja d’acord amb el protocols de seguretat establerts.
Requeriments del lloc de feina :
 • Estar en possessió del certificat d’estudis primaris.
 • Acreditació d’un coneixement adequat de la llengua catalana i espanyola
 • Disposar del certificat de discapacitat amb un grau igual o superior al 33 %
 • Es valorarà experiència  en llocs de feina similars.
Es valorarà :
 • Formació addicional complementària al lloc de treball.
 • Flexibilitat horària

Condicions del lloc de feina

 • Contracte de treball temporal a temps  complet.
 • Jornada de treball distribuïda de dilluns a diumenge, en torns de treball adaptats a les necessitats del  servei, amb els descansos previstos legalment.
 • Remuneració segons convenis col·lectius dels sectors.

 

Les persones interessades envieu carta de presentació (especifiqueu referència de la convocatòria), currículum i documents acreditatius de la formació i experiència a la següent adreça :

 

REUS MOBILITAT I SERVEIS S.A.M.

Departament de Recursos Humans

C/. Sardà i Cailà, s/n

43320  Reus

O be,

Relacions.laborals@reustransport.cat

Comparteix aquest contingut