Tècnics de l’Ajuntament de Vic s’interessen pel desplegament de la xarxa municipal per a vehicles elèctrics de Reus
jul.18

Tècnics de l’Ajuntament de Vic s’interessen pel desplegament de la xarxa municipal per a vehicles elèctrics de Reus

Aquest dimarts, 18 de juliol, el regidor de Mobilitat de l’Ajuntament de Vic, Antoni Serrat, i tècnics de l’àrea han visitat les instal·lacions de Reus Mobilitat i Serveis, que gestiona la xarxa d’aparcaments municipals. Vic s’ha interessat pel sistema de sensors, ubicats als pàrquings, a les parades de taxis o als espais de càrrega i descàrrega; i el desplegament del vehicle elèctric a Reus i l’ús que en fan els...

Llegir més...
BORSA TREBALL JULIOL 2017
jul.13

BORSA TREBALL JULIOL 2017

CERQUEM VIGILANT D’APARCAMENT amb Discapacitat Objecte de la convocatoria. L’objecte d’aquesta convocatòria és la contractació indefinida de 5 vigilants d’aparcament a jornada completa. Funcions Bàsiques : Control dels accessos de l’aparcament, entrades i sortides de vehicles. Efectuar rondes de vigilància per les instal.lacions, control de moviment de persones i vehicles dins les instal.lacions. Atenció als clients i usuaris del servei que demanin informació en relació als productes o serveis d’aparcament. Estar atent a les diferents instal.lacions i maquinària de l’aparcament, efectuant la neteja del mateix així com el manteniment primari dels caixers i expenedors de tiquets, per tal de garantir el seu perfecte estat de funcionament de cara a l’usuari del servei. Gestió de tancament i obertura de portes automàtiques d’acord amb els horaris establerts. Requeriments del lloc de feina : Formació mínima: ESO o equivalent. Experiència mínima de 24 mesoso en llocs de treball similar. Carnet de conduir Es valorarà : Coneixements o experiència tasques de manteniment o formació a nivell FP Flexibilitat horària Condicions del lloc de feina Contracte de treball idefinit a temps complet. Jornada de treball distribuïda de dilluns a diumenge, en torns de treball adaptats a les necessitats de cada servei, amb els descansos previstos legalment. Remuneració segons convenis col·lectius dels sectors. CERQUEM INFORMÀTIC amb Discapacitat Objecte de la convocatòria. L’objecte d’aquesta convocatòria és la contractació temporal de 1 Informàtic a jornada completa. Responsabilitats: Estudiar les necessitats i dissenyar una solució informàtica per a cadascuna Optimitzar l’ús de la informàtica amb una filosofia de rendibilitat i productivitat Conèixer la capacitat de la tecnologia utilitzada i la seva adeqüació a les necessitats informàtiques de la empresa Activitats: Ús d’eines de reporting Extreure informació dels sistemes existents, bases de dades SQL, composició d’indicadors de qualitat de servei (KPIs) Validar i desenvolupar aplicatius de la gestió del Centre de Control Central Mantenir en correcte funcionament el hardware i software existent, analitzant-ne el rendiment amb eines de monitorització (Nagios) Configuració del hardware i software utilitzat a la empresa: Expenedores bus Lectors targetes sense contacte Impressores Conversors busos de camp Carregadors vehicle elèctric Mantenir a punt el equips de la xarxa: ordinadors, impresssores, smartphones Gestionar còpies de seguretat Gestionar centraleta telefònica IP Asterisk Eines, equips i materials de treball a utilitzar: Ordinador Altres dispositius: Expenedora i cancel.ladora títols transport autobus Lector targetes sense contacte Impressora etiquetes Càmeres i videogravadors sistema CCTV Autòmates programables Elements industrials: central contraincendis, ventilació, il.luminació CARÁCTERÍSTIQUES GENERALS DEL CANDIDAT Formació requerida FP Informàtica o superior Llenguatges de programació: Visual Basic .NET, VBScript C# C/C++ PHP Programació PLCs (autòmates): Coneixements d’alguns d’aquests llenguatges Function Block Diagram (FBD) Ladder diagram (LD) Structured Text (ST) Sequential function chart  (SFC) Instruction...

Llegir més...
BORSA TREBALL MARÇ 2017
març22

BORSA TREBALL MARÇ 2017

CERQUEM VIGILANT D’APARCAMENT amb Discapacitat Objecte de la convocatoria. L’objecte d’aquesta convocatòria és la contractació temporal  de 1 vigilant d’aparcament a jornada completa. Funcions Bàsiques : Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament. Efectuar rondes de vigilància i control d’accessos als mercats i pàrquings municipals. Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei a l’activitat de mercats i pàrquings municipals. Efectuar tasques bàsiques de neteja a les instal·lacions d’aparcament. Gestió d’obertura i tancaments de portes d’acord amb els horaris establerts. Requeriments del lloc de feina : Titulació: EGB Es valorarà : Formació addicional complementària al lloc de treball. Flexibilitat horària Condicions del lloc de feina Contracte de treball temporal a temps complet. Jornada de treball distribuïda de dilluns a diumenge, en torns de treball adaptats a les necessitats de cada servei, amb els descansos previstos legalment. Remuneració segons convenis col·lectius dels sectors. CERQUEM OFICIAL DE MANTENIMENT amb Discapacitat Objecte de la convocatòria. L’objecte d’aquesta convocatòria és la contractació temporal de 1 Oficial de Manteniment a jornada complerta. Funcions Bàsiques : Mantenir en bon estat de funcionament la maquinària pròpia de les instal.lacions. Solucionar problemas que poden originar que no funcioni adeqüadament. Detectar averies i corretgir-ne la dels equipaments gestionats. Resolució d’incidències als PLC. Manteniment i resolució d’incidències elèctriques dels edificis gestionats. Manteniment dels aparells de refrigeració, bombes,…. Manteniment i reparacions generals de fontaneria, il.luminació, fusteria, serralleria i ram de paleta. Requeriments del lloc de feina : Estar en possessió del títol FP de Grau Mig d’Electricitat i/o electrònica Acreditació d’un coneixement adequat de la llengua catalana i espanyola Disposar del certificat de discapacitat amb un grau igual o superior al 33 % Coneixements en:  sistema de gestió SCADA. Instal.lacions de control d’accessos i intrusió. Manteniment tècnic legal. Acreditar una experiència mínima d’un any en llocs de feina similars. Carnet de conduir B. Es valorarà : Formació addicional complementària al lloc de treball. Flexibilitat horària Condicions del lloc de feina Contracte de treball temporal a temps  complet i per substotució per Incapacitat Temporal. Jornada de treball distribuïda de dilluns a diumenge, en torns de treball adaptats a les necessitats del  servei, amb els descansos previstos legalment. Remuneració segons convenis col·lectius dels sectors.   Les persones interessades envieu carta de presentació (especifiqueu referència de la convocatòria), currículum i documents acreditatius de la formació i experiència a la següent adreça :   REUS MOBILITAT I SERVEIS S.A.M. Departament de Recursos Humans C/. Sardà i Cailà, s/n 43320  Reus O be,...

Llegir més...
BORSA TREBALL GENER 2017
gen.24

BORSA TREBALL GENER 2017

CERQUEM VIGILANT D’APARCAMENT amb Discapacitat Objecte de la convocatoria. L’objecte d’aquesta convocatòria és la contractació temporal  de 7 vigilants d’aparcament a jornada completa. Funcions Bàsiques : Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament. Efectuar rondes de vigilància i control d’accessos als mercats i pàrquings municipals. Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei a l’activitat de mercats i pàrquings municipals. Efectuar tasques bàsiques de neteja a les instal·lacions d’aparcament. Gestió d’obertura i tancaments de portes d’acord amb els horaris establerts. Requeriments del lloc de feina : Titulació: EGB Es valorarà : Formació addicional complementària al lloc de treball. Flexibilitat horària Condicions del lloc de feina Contracte de treball temporal a temps complet  i per substitucions per Incapacitat Temporal. Jornada de treball distribuïda de dilluns a diumenge, en torns de treball adaptats a les necessitats de cada servei, amb els descansos previstos legalment. Remuneració segons convenis col·lectius dels sectors. CERQUEM OFICIAL DE MANTENIMENT amb Discapacitat Objecte de la convocatòria. L’objecte d’aquesta convocatòria és la contractació temporal de 2 Oficials de Manteniment a jornada complerta. Funcions Bàsiques : Mantenir en bon estat de funcionament la maquinària pròpia de les instal.lacions. Solucionar problemas que poden originar que no funcioni adeqüadament. Detectar averies i corretgir-ne la dels equipaments gestionats. Resolució d’incidències als PLC. Manteniment i resolució d’incidències elèctriques dels edificis gestionats. Manteniment dels aparells de refrigeració, bombes,…. Manteniment i reparacions generals de fontaneria, il.luminació, fusteria, serralleria i ram de paleta. Requeriments del lloc de feina : Estar en possessió del títol FP de Grau Mig d’Electricitat i/o electrònica Acreditació d’un coneixement adequat de la llengua catalana i espanyola Disposar del certificat de discapacitat amb un grau igual o superior al 33 % Coneixements en:  sistema de gestió SCADA. Instal.lacions de control d’accessos i intrusió. Manteniment tècnic legal. Acreditar una experiència mínima d’un any en llocs de feina similars. Carnet de conduir B. Es valorarà : Formació addicional complementària al lloc de treball. Flexibilitat horària Condicions del lloc de feina Contracte de treball temporal a temps  complet. Jornada de treball distribuïda de dilluns a diumenge, en torns de treball adaptats a les necessitats del  servei, amb els descansos previstos legalment. Remuneració segons convenis col·lectius dels sectors. CERQUEM AJUDANT DE MANTENIMENT amb Discapacitat Objecte de la convocatòria. L’objecte d’aquesta convocatòria és la contractació temporal d’1 Ajudant de Manteniment a jornada complerta. Funcions Bàsiques : Donar recolçament a l’equip de manteniment en les reparacions menors, revisions i conservació de les instal.lacions i de la maquinària.  Ajudar en la detecció d’averies menors. Realitzar tasques de manteniment general de fontaneria, il.luminació, fusteria i ram de paleta . Donar recolçament en les tasques de manteniment preventiui correcte...

Llegir més...
BORSA TREBALL DESEMBRE 2016
des.01

BORSA TREBALL DESEMBRE 2016

CERQUEM OFICIAL DE MANTENIMENT amb Certif. de Minusvalia Objecte de la convocatòria. L’objecte d’aquesta convocatòria és la contractació temporal de dos Oficials de Manteniment a jornada complerta. Funcions Bàsiques : Mantenir en bon estat de funcionament la maquinària pròpia de les instal.lacions. Solucionar problemas que poden originar que no funcioni adeqüadament. Detectar averies i corretgir-ne la dels equipaments gestionats. Resolució d’incidències als PLC. Manteniment i resolució d’incidències elèctriques dels edificis gestionats. Manteniment dels aparells de refrigeració, bombes,…. Manteniment i reparacions generals de fontaneria, il.luminació, fusteria, serralleria i ram de paleta. Requeriments del lloc de feina : Estar en possessió del títol FP de Grau Mig d’Electricitat i/o electrònica Acreditació d’un coneixement adequat de la llengua catalana i espanyola Disposar del certificat de discapacitat amb un grau igual o superior al 33 % Coneixements en:  sistema de gestió SCADA. Instal.lacions de control d’accessos i intrusió. Manteniment tècnic legal. Acreditar una experiència mínima d’un any en llocs de feina similars. Carnet de conduir B. Es valorarà : Formació addicional complementària al lloc de treball. Flexibilitat horària Condicions del lloc de feina Contracte de treball temporal a temps  complet. Jornada de treball distribuïda de dilluns a diumenge, en torns de treball adaptats a les necessitats del  servei, amb els descansos previstos legalment. Remuneració segons convenis col·lectius dels sectors. Les persones interessades envieu carta de presentació (especifiqueu referència de la convocatòria), currículum i documents acreditatius de la formació i experiència a la següent adreça : REUS TRANSPORT PÚBLIC SA Departament de Recursos Humans C/. Sardà i Cailà, s/n 43320  Reus O be, Relacions.laborals@reustransport.cat Data límit presentació de sol·licituds :  10 de desembre de...

Llegir més...
BORSA DE TREBALL SETEMBRE 2016
set.20

BORSA DE TREBALL SETEMBRE 2016

CERQUEM COORDINADOR DE MANTENIMENT amb Certif. de Minusvalia Objecte de la convocatoria. L’objecte d’aquesta convocatòria és la contractació indefinida d’un Coordinador de Manteniment a jornada complerta.   Funcions Bàsiques : Control i avaluació de les tasques del personal de l’equip. Reorganització diària i a curt termini del servei, d’acord amb la planificació anual establerta. Interlocutor entre el Responsable d’Àrea, els treballadors i els clients externs propis del servei. Resoldre les incidències diàries del servei. Reportar i proposar actuacions per la millora dels processos establerts. Proposta de incorporació i formació dels mitjans tècnics i humans que té al seu càrrec. Requeriments del lloc de feina : Estar en possessió del títol d’Enginyeria Industrial, Tècnica o Superior Acreditació d’un coneixement adequat de la llengua catalana i espanyola Disposar del certificat de discapacitat amb un grau igual o superior al 33 % Coneixements en:  sistema de gestió SCADA. Instal.lacions de control d’accessos i intrusió. Manteniment tècnic legal. Prevenció i control de legionel.la Acreditar una experiència mínima de dos anys en coordinació del manteniment en edificis no residencials i/o coordinació de muntatges d’esdeveniments. Carnet de conduir B i vehicle propi. Es valorarà : Formació addicional complementària al lloc de treball. Flexibilitat horària Anglès nivell B1 o superior  Condicions del lloc de feina Contracte de treball indefinit a temps  complet. Jornada de treball distribuïda de dilluns a diumenge, en torns de treball adaptats a les necessitats del  servei, amb els descansos previstos legalment. Remuneració segons convenis col·lectius dels sectors. Les persones interessades envieu carta de presentació (especifiqueu referència de la convocatòria), currículum i documents acreditatius de la formació i experiència a la següent adreça :   REUS TRANSPORT PÚBLIC SA Departament de Recursos Humans C/. Sardà i Cailà, s/n 43320  Reus O be, Relacions.laborals@reustransport.cat Data límit presentació de sol·licituds :  30 de setembre de 2016  ...

Llegir més...
Creix la demanda per aparcar el vehicle elèctric a la xarxa municipal d’aparcaments
febr.10

Creix la demanda per aparcar el vehicle elèctric a la xarxa municipal d’aparcaments

L’empresa municipal Reus Mobilitat i Serveis va fer la primavera passada un salt endavant amb la incorporació dels serveis al vehicle elèctric a tots els aparcaments municipals: amb nou estacions de recàrrega, a tots els pàrquings de la xarxa i en dos punts de superfícice, a la plaça de la Llibertat i a l’àrea d’estacionament de la Riera Miró. El balanç de 2014 es tanca amb més de 510 usos i s’han registrat més de 40 usuaris per poder aparcar i recarregar de manera gratuïta el vehicle a la ciutat. El pla de desplegament del cotxe elèctric es va engegar l’any passat coincidint amb el 25è aniversari d’AMERSAM –ara Reus Mobilitat i Serveis SA– per estendre una xarxa pública de recàrrega de vehicles, impulsar-ne l’ús a la ciutat i estirar la iniciativa privada. Segons el regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, Marc Arza, «la bona resposta dels usuaris avala el nostre convenciment per aquest projecte, perquè en un futur immediat cada cop serà més habitual aprofitar l’estona d’estacionament per recarregar el vehicle i això també ha de ser possible a la xarxa municipal». De maig a desembre de 2014, s’han comptabilitzat més de 510 usos dels punts de recàrrega –com a ús s’entén cada vegada que un vehicle elèctric es connecta a qualsevol dels punts de la xarxa per recarregar la bateria. Si analitzem el balanç per mesos, la demanda no ha parat de créixer des de l’estrena de la xarxa la primavera passada i va arribar al màxim al desembre, amb gairebé 130 usos. Per poder recarregar el vehicle, els usuaris han de disposar d’una targeta sense contace i se n’han emès poc més de 40. Entre els usos de les estacions, però, també s’hi compten usuaris esporàdics que estan de pas a la ciutat i que demanen poder carregar el seu vehicle elèctric a la xarxa municipal. Aparcament i recàrrega gratuïta també el 2015 El regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, Marc Arza valora molt positivament la bona resposta dels usuaris: «les dades de balanç de l’ús de les estacions de recàrrega ens permeten prorrogar aquesta campanya de suport al vehicle elèctric durant 2015; de la mateixa manera, mantenim les tarifes dels pàrquings municipals amb el màxim diari a 4 euros al dia i la tarifa nocturna a 50 cèntims l’hora.» La xarxa municipal permet recarregar un vehicle elèctric en nou punts de la ciutat: a tots els aparcaments subterranis –2 places als pàrquings següents: Oques, Prim, Pastoreta, Baluard, Carrilet i Sant Ferran, i 4 places més al pàrquing de la Llibertat– i en dos punts de superfície, un situat a la plaça del Pintor Fortuny, al...

Llegir més...
AMERSAM ara és REUS MOBILITAT I SERVEIS
febr.10
Llegir més...
Baixa per sota del 2% el nombre d’infraccions d’estacionament a la zona blava
ag.11

Baixa per sota del 2% el nombre d’infraccions d’estacionament a la zona blava

Amb les dades de l’exercici de 2013, es confirma la tendència a la baixa del percentatge d’usuaris que incompleixen la normativa d’aparcament a les àrees de zona blava: si l’any 2012 van cometre alguna infracció el 2,08% dels usuaris, el 2013 la xifra disminueix fins a l’1,8% del total. Durant l’any 2013 van estacionar a la zona blava prop de 2 milions d’usuaris, dels quals més del 97% van estacionar de manera correcta i amb el tiquet corresponent, sense infringir la normativa ni el temps establert. Només el 2,9 % dels usuaris van aparcar sense tiquet o van excedir el temps autoritzat. D’aquests últims, un 38% va fer servir el sistema d’anul·lació d’avís de denúncia el mateix dia. Això fa que el percentatge de clients infractors es redueixi fins a l’1,8%. El sistema d’anul·lació consisteix en el pagament d’un import de 5 euros a les màquines de zona blava per deixar sense efecte les denúncies per haver superat el temps d’estacionament –5 euros per cada hora excedida. Les denúncies per haver aparcat sense el tiquet corresponent no es poden anul·lar. «El percentatge final d’usuaris que incompleix la normativa és de l’1,8%, una xifra cada vegada més baixa i que assenyala l’elevat compliment i l’acceptació del servei d’aparcament regulat», en paraules de la regidora de Promoció Econòmica i consellera delegada d’AMERSAM, Alícia Alegret. En aquest àmbit, coincidint amb l’entrada en funcionament de la reforma de l’Àrea Riera Miró, AMERSAM ha iniciat la renovació dels terminals informàtics per supervisar l’aparcament regulat amb la incorporació de telèfons intel·ligents al sistema de control que fan servir els vigilants de zona blava. Aquesta nova mesura permet afegir imatges digitalitzades dels vehicles infractors a les denúncies, fet que millora la tasca de control i en facilita la gestió...

Llegir més...
L’Àrea de zona blava de la Riera Miró, un «smart city lab» en l’àmbit de la mobilitat
maig28

L’Àrea de zona blava de la Riera Miró, un «smart city lab» en l’àmbit de la mobilitat

Després de tres mesos de reforma, l’Àrea d’aparcament de zona blava de la Riera Miró incorpora diverses millores que han convertit l’espai en un banc de proves d’aplicacions intel·ligents en temes de mobilitat, per millorar la circulació i la gestió de l’aparcament. Sensors de detecció de vehicles i llums de colors en funció de l’ocupació de la plaça, informació de places disponibles, millores energètiques per reduir la despesa de combustible i d’enllumenat, punts de recàrrega de vehicles elèctrics… Les millores que l’Ajuntament de Reus, a través de l’empresa municipal AMERSAM, posa en marxa permetrà aplicar i provar les darreres tecnologies en sistemes d’aparcament amb l’objectiu d’estendre-les en el futur a la resta de la xarxa de zona blava. Un aparcament intel·ligent La conversió en un smart lab en temes de mobilitat, ha comportat les actuacions següents: Sistema de detecció de places: a través de sensors col·locats sota el paviment, els detectors transmeten la informació al Centre de Control Central d’AMERSAM, des d’on s’envia el número de places lliures als tres cartells d’informació situats als accessos de l’àrea d’aparcament, al raval de Sant Pere i a la Riera. Informació a distància de l’ocupació: la disponibilitat de places a la Riera s’incorpora ara als dispositius on s’informa també de l’ocupació amb temps real de tota la xarxa municipal d’aparcaments: als cartells situats a les entrades de la ciutat, a la pàgina web amersam.cat i a tavés de l’aplicació per a mòbils –disponible en Android i iOS– d’AMERSAM. Desplegament d’indicadors lluminosos –verd o vermell– situats a cada plaça que permeten identificar ràpidament si en un passadís hi ha alguna plaça lliure, informació que facilita la mobilitat dels vehicles a l’interior de l’aparcament evitant recorreguts innecessaris. Aquesta fase funciona en període de proves i quedarà enllestida d’aquí a un mes. Instal·lació de maquinària de recàrrega de vehicles elèctrics, amb dues estacions que permeten alimentar turismes i motos. En aquest espai i per celebrar els 25 anys d’AMERSAM, es pot recarregar el vehicle elèctric i aparcar de manera gratuïta fins a final d’any. En les darreres setmanes s’han instal·lat 4 punts de recàrrega a la via pública, el de l’Àrea Riera i el de la plaça de la Llibertat, a més de dues places més a cada aparcament subterrani i quatre al pàrquing de la Llibertat. En total, la xarxa pública permet recarregar fins a 20 vehicles –cotxes o motos– de manera simultània. Renovació dels terminals informàtics per supervisar l’aparcament regulat amb la incorporació d’smartphones al sistema de control que fan servir els vigilants, una mesura que permet afegir imatges digitalitzades dels vehicles infractors. Paral·lelament, s’està treballant en la renovació de l’aplicació per a mòbils...

Llegir més...
Impuls al vehicle elèctric: el 2014, aparcar i recarregar als pàrquings municipals és gratuït
abr.29

Impuls al vehicle elèctric: el 2014, aparcar i recarregar als pàrquings municipals és gratuït

L’empresa municipal AMERSAM fa un salt endavant i incorpora els serveis al vehicle elèctric a tots els aparcaments municipals: s’han instal·lat nou estacions de recàrrega, a tots els pàrquings de la xarxa i en dos punts de superfície cèntrics com la plaça de la Llibertat i la zona d’estacionament de la Riera Miró. Aquest pla de desplegament del cotxe elèctric s’engega coincidint amb el 25è aniversari d’AMERSAM i enguany tots els vehicles elèctrics podran aparcar i recarregar de manera gratuïta als pàrquings. La promoció del vehicle elèctric des de la xarxa municipal d’aparcaments s’impulsa amb l’objectiu d’estendre una xarxa pública de recàrrega de vehicles perquè d’aquí a poc temps, cada cop serà més habitual aprofitar l’estona d’estacionament del vehicle per carregar-lo, amb l’estalvi de temps i la comoditat que això comporta.   Aparcaments capdavanters Les estacions de recàrrega han tingut un cost de 35.000 euros, una inversió que converteix la xarxa municipal d’aparcaments de Reus en capdavantera a l’Estat en oferir punts de recàrrega de vehicle elèctric a tots els pàrquings municipals i a la via pública. A Catalunya, des de l’àmbit públic, cal destacar la ciutat de Barcelona, que n’ha instal·lat als pàrquings subterranis. La xarxa municipal d’aparcaments, gestionada a través de l’empresa AMERSAM, s’ha caracteritzat per incorporar tecnologia i solucions innovadores al llarg dels seus 25 anys d’existència. La llista de novetats és llarga: la gestió centralitzada des del Centre de Control Central, l’ús de sensors per la detecció de vehicles i la senyalització d’ocupació de places; el pagament de l’estada per minuts, sense fracció mínima; la creació d’un abonament multipàrquing que permet aparcar a qualsevol equipament de la xarxa, etc. Ara, per celebrar l’aniversari, el salt endavant passa per una clara aposta pel vehicle elèctric i incentivar-ne l’ús a la ciutat.   «A Reus, si teniu cotxe elèctric, aparqueu gratis» Aquest 2014 és possible recarregar un vehicle elèctric en nou punts de la ciutat: a tots els aparcaments subterranis –2 places als pàrquings següents: Oques, Prim, Pastoreta, Baluard, Carrilet i Sant Ferran, i 4 places més al pàrquing de la Llibertat– i en dos punts de superfície, un situat a la plaça del Pintor Fortuny, al costat de l’accés del pàrquing de la Llibertat, i un altre a la reformada àrea de zona blava de la Riera Miró, que s’estrenarà durant el mes de maig. En total, la xarxa permetrà recarregar fins a 20 vehicles –cotxes o motos– de manera simultània. Les places són visibles i estan ben situades dins dels aparcaments, s’han senyalitzat de color verd i amb el logo del vehicle elèctric; estan equipades amb una estació de recàrrega que s’adapta a tot tipus...

Llegir més...
La il·luminació amb LED permet estalviar més de 20.000 euros l’any als pàrquings Llibertat i Baluard
març05

La il·luminació amb LED permet estalviar més de 20.000 euros l’any als pàrquings Llibertat i Baluard

Aquest 2014 l’empresa municipal AMERSAM actua de manera progressiva en el canvi de la il·luminació dels aparcaments on el consum elèctric és més gran: ja s’han instal·lat noves luminàries amb sistema LED als aparcaments Llibertat i Baluard, el que permetrà un estalvi de 21.000 euros anuals en la factura de la llum. AMERSAM treballa des de fa temps en la implantació d’un sistema energètic sostenible i eficient en les instal.lacions de la xarxa municipal d’aparcaments i als mercats Central i del Carrilet. Des de principis d’any, s’han començat a substituir els tubs fluorescents dels aparcaments Llibertat i Baluard per tal de disminuir el consum energètic d’aquests pàrquings: en total, s’han canviat 800 luminàries de fluorescència convencional per noves làmpares amb tecnologia LED, amb una inversió de 29.000 euros. D’aquesta manera, es pretén reduïr el consum elèctric anual en 175.000 Kwh, cosa que suposarà un estalvi energètic valorat en 21.000 € anuals. D’altra banda, el canvi també comporta una reducció destacable de les emisions de CO2 en 78 tn/any. La regidora de Promoció Econòmica i consellera delegada d’AMERSAM, Alícia Alegret, considera «necessària aquesta millora per l’estalvi energètic, però també per fer més eficient la instal·lació lumínica i la conseqüent sensació de seguretat per a la mobilitat que afegeix a l’interior dels aparcaments». El proper pàrquing on s’actuarà és el de la Pastoreta, la resta d’equipaments de la xarxa municipal ja compten amb sistemes DALI, que graduen la il·luminació en funció de l’ús, regulant així també la despesa energètica.   Pàrquing de la...

Llegir més...
Afectacions al trànsit amb motiu dels actes de Carnaval
febr.26

Afectacions al trànsit amb motiu dels actes de Carnaval

Dissabte 1 de març  Amb motiu de la rua del Lluïment, es tallarà la circulació entre les 16:00 i 2:00h al passeig Sunyer, passeig Prim, plaça de les Oques , plaça de la Pastoreta, passeig Misericòrdia ( fins al carrer Miami, avinguda de La Salle i camí de Riudoms, Diumenge 2 de març Mati: Amb motiu de la rua matinal, es tallarà la circulació de les 11:00 a les 14.00h al passeig Sunyer, passeig Prim, plaça de les Oques , plaça de la Pastoreta, avinguda de la Salle i Passeig Mata. Aquest talls també afectaran a l’avinguda Onze de Setembre (a l’alçada del carrer de General Moragues) i l’avinguda Prat de la Riba. Tarda: Amb motiu de la Batalla de Confeti, es tallarà la circulació al Passeig Mata de les 16.00 a 22.00 hores. A la plaça de Joan Rebull, al tram entre l’avinguda dels Jocs Olímpics i el carrer del Bisbe Borràs, hi haurà un carril protegit amb tanques perquè els vehicles pugin accedir o sortir de la plaça l’Estació. Afectacions als pàrquings municipals i a la zona blava Zona blava El dissabte, 1 de març i el diumenge 02, amb motiu de la rua de Lluiment i la rua Matinal estarà prohibit estacionar des de les 10:00 del dia 1 fins a les 20:00 h. del dia 2 de març a les zones blaves del passeig Sunyer, passeig Prim, plaça de les Oques, plaça de la Pastoreta, passeig Misericòrdia (fins al carrer Miami), avinguda de La Salle, carrer del Dr. Frías, carrer Escorxador i zona de l’Àrea de Riudoms. Pàrquings soterrats i àrees d’aparcament Estaran inhabilitades les entrades i sortides dels aparcaments municipals en le sfranjes horàries següents Àrea Prim: El lateral de l’àrea de zona blava (el carrer Dr. Frías) estarà inhabilitada des de les 8:00h del dijous 27 de febrer a les 20:00h al dilluns 3 de març. L’àrea estarà tancada el dissabte 1 de març, de 10:00 h a les 24:00 h; i el diumenge 2 de març, de 10:00 h a 20:00 h. Pàrquing La Pastoreta: Dissabte 1 de març, de 10:00 h a 24 h; i diumenge 2 de març de 10:00 a 16:00h. Pàrquing Oques: Dissabte 1 de març, de 10:00 a 24:00 h; i diumenge 2 de març, de 10:00 h a 16:00h. Pàrquing Baluard: Diumenge 2 de març, de 10:00 a 15.00 hores. Pàrquing Pallol: Diumenge 2 de març, de 10:00 h a 15:00 h. Pàrquing del Simonet: Diumenge 2 de març, de 10:00 a 15:00 h. Pàrquing Prim: Diumenge 2 de març, 10:00 a 15:00 h. Pàrquing Llibertat: Diumenge 02 de març: 10 hores 15.00...

Llegir més...
«Cuina amb DO», nou cicle de tallers de cuina amb productes de proximitat als Mercats de Reus
febr.17

«Cuina amb DO», nou cicle de tallers de cuina amb productes de proximitat als Mercats de Reus

«Cuina amb DO», nou cicle de tallers de cuina amb productes de proximitat als Mercats de Reus Els Mercats de Reus fan un pas endavant en la programació de demostracions de cuina i dediquen un cicle a la cuina amb Denomació d’Origen, amb l’objectiu de promocionar i conèixer millor els productes de proximitat reconeguts amb DO i IGP. A més, en aquesta ocasió, els plats maridaran amb vins de les DO de les comarques tarragonines. El calçot, l’avellana, l’arròs i el peix blau protagonitzen aquesta primera edició, que tindrà lloc de febrer a maig al Mercat Central i al Mercat del Carrilet. Aquest mes de febrer, els Mercats de Reus reprenen la programació d’activitats relacionades amb els productes frescos i la cuina i ho fan amb el cicle «Cuina amb DO», on els protagonistes són els productes de proximitat reconeguts amb Denominació d’Origen (DO) i Indicació Geogràfica Protegida (IGP): el Calçot de Valls, amb IGP; l’Avellana de Reus, amb DO protegida; l’Arròs del Delta de l’Ebre; també amb DO protegida, i el Peix Blau de Tarragona, etiqueta que reconeix les captures de sardina, seitó, verat, bis, boga i sorell dels ports pesquers de Cambrils, Tarragona i L’Ametlla de Mar. Maridatge de cuina i vins amb DO i de proximitat En aquesta ocasió, i per primera vegada, les demostracions de cuina que es fan als Mercats de Reus es completaran amb el maridatge de vins també de proximitat: el calçot amb vins de la DO Tarragona, l’avellana amb la DO Montsant, l’Arròs amb la DO Terra Alta i el Peix Blau amb la DO Conca de Barberà. D’aquesta manera, «Cuina amb DO» relaciona el producte fresc i de qualitat dels mercats amb els vins més pròxims. Aquesta unió agafa el relleu del «Menja’t el Mercat», la nit de degustació de tapes elaborades pels paradistes del Mercat Central en què es convida un celler que s’encarrega d’oferir vins per acompanyar el tast. La regidora de Promoció Econòmica i presidenta del Grup Econòmic, Alícia Alegret, valora positivament l’estrena del cicle de les demostracions de cuina amb productes de Denomiació d’Origen: «iniciatives com aquesta posicionen els Mercats de Reus com la porta d’entrada a la ciutat de productes de proximitat, frescos i de qualitat, amb el valor afegit de la confiança i l’experiència dels paradistes del Mercat Central i del Mercat del Carrilet». Les demostracions aniran a càrrec del cuiner Juan Diego Sánchez Luna, de la tasca Xivarri de Reus. Sánchez Luna ha dirigit diferents restaurants de les comarques tarragonines i ha realitzat estades formatives a les principals cuines del país, com el Celler de Can Roca i Can Fabes. Actualment dirigeix l’establiment...

Llegir més...
L’àrea de zona blava de la Riera Miró es reforma per convertir-se en un «smart city lab» en temes de mobilitat
febr.05

L’àrea de zona blava de la Riera Miró es reforma per convertir-se en un «smart city lab» en temes de mobilitat

  L’àrea d’aparcament de zona blava de la Riera Miró es reforma i, aprofitant els treballs de millora, s’hi faran diverses actuacions que convertiran l’espai en un banc de proves d’aplicacions intel·ligents en temes de mobilitat, per millorar la circulació i la gestió de l’aparcament. Sensors de detecció de vehicles i llums de color verd o vermell en funció de l’ocupació de la plaça, informació de places disponibles com en els aparcaments subterranis, sistemes de cobrament adaptats per a la telegestió i que permetran pagar el temps real d’estacionament, millores energètiques per reduir la despesa de combustible i d’enllumenat, punts de recàrrega de vehicles elèctrics… Les millores en l’àmbit de la mobilitat que l’Ajuntament, a través de l’empresa municipal AMERSAM, posarà en marxa a l’Àrea de la Riera Miró permetran aplicar i provar les darreres tecnologies en sistemes d’aparcament amb l’objectiu d’estendre-les en el futur a la resta de punts de la xarxa de zona blava. La regidora de Promoció Econòmica i consellera delegada d’AMERSAM, Alícia Alegret destaca: «la millora de l’àrea de zona blava més utilitzada de la ciutat comporta també un salt endavant de l’aparcament regulat de Reus gràcies a la incorporació de solucions tecnològiques i intel·ligents en l’àmbit de la mobilitat. Una de les màximes del concepte smart city afirma que Internet ha canviat les nostres vides, però encara no les nostres ciutats, així comencem a fer-ho en aquest espai, amb la creació d’un banc de proves on AMERSAM experimentarà amb les darreres aplicacions en temes d’aparcament i, si donen bon resultat, les anirem estenent a la resta de zones blaves i pàrquings municipals.» L’àrea de zona blava més utilitzada Després de més de 13 anys en funcionament, les dades d’ocupació i rotació confirmen que l’Àrea de la Riera Miró, amb 185 places, és la més utilitzada de la xarxa: l’ocupació mitjana actual frega el 65%, amb una rotació diària de 3,46 vehicles per plaça –cal tenir en compte que l’àrea permet l’estacionament de llarga durada, amb una estada màxima de 4 hores. Els treballs de millora que comencen aquesta setmana tenen un pressupost de 60.000 euros i un termini d’execució de 2 mesos. Les obres es fan per trams i, sempre que sigui possible, hi haurà operativa una part de l’aparcament. La conversió en un smart lab, un laboratori d’aplicacions intel·ligents en temes de mobilitat, preveu les actuacions següents: Un sistema de detecció plaça a plaça –a través de sensors col·locats sota el paviment, uns detectors soterrats interconnectats en una unitat de control que centralitza la informació–. La instal·lació de cartells d’¡nformació de places disponibles als dos accessos a l’àrea d’aparcament, al raval de Sant Pere...

Llegir més...

Ús de les cookies

Aquest lloc web utilitza les cookies perque tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per l'acceptació de les esmentades cookies (galetes) i l'acceptació de la nostra política de cookies, cliqueu l'enllaç per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies