BORSA TREBALL JULIOL 2017
jul.13

BORSA TREBALL JULIOL 2017

CERQUEM VIGILANT D’APARCAMENT amb Discapacitat Objecte de la convocatoria. L’objecte d’aquesta convocatòria és la contractació indefinida de 5 vigilants d’aparcament a jornada completa. Funcions Bàsiques : Control dels accessos de l’aparcament, entrades i sortides de vehicles. Efectuar rondes de vigilància per les instal.lacions, control de moviment de persones i vehicles dins les instal.lacions. Atenció als clients i usuaris del servei que demanin informació en relació als productes o serveis d’aparcament. Estar atent a les diferents instal.lacions i maquinària de l’aparcament, efectuant la neteja del mateix així com el manteniment primari dels caixers i expenedors de tiquets, per tal de garantir el seu perfecte estat de funcionament de cara a l’usuari del servei. Gestió de tancament i obertura de portes automàtiques d’acord amb els horaris establerts. Requeriments del lloc de feina : Formació mínima: ESO o equivalent. Experiència mínima de 24 mesoso en llocs de treball similar. Carnet de conduir Es valorarà : Coneixements o experiència tasques de manteniment o formació a nivell FP Flexibilitat horària Condicions del lloc de feina Contracte de treball idefinit a temps complet. Jornada de treball distribuïda de dilluns a diumenge, en torns de treball adaptats a les necessitats de cada servei, amb els descansos previstos legalment. Remuneració segons convenis col·lectius dels sectors. CERQUEM INFORMÀTIC amb Discapacitat Objecte de la convocatòria. L’objecte d’aquesta convocatòria és la contractació temporal de 1 Informàtic a jornada completa. Responsabilitats: Estudiar les necessitats i dissenyar una solució informàtica per a cadascuna Optimitzar l’ús de la informàtica amb una filosofia de rendibilitat i productivitat Conèixer la capacitat de la tecnologia utilitzada i la seva adeqüació a les necessitats informàtiques de la empresa Activitats: Ús d’eines de reporting Extreure informació dels sistemes existents, bases de dades SQL, composició d’indicadors de qualitat de servei (KPIs) Validar i desenvolupar aplicatius de la gestió del Centre de Control Central Mantenir en correcte funcionament el hardware i software existent, analitzant-ne el rendiment amb eines de monitorització (Nagios) Configuració del hardware i software utilitzat a la empresa: Expenedores bus Lectors targetes sense contacte Impressores Conversors busos de camp Carregadors vehicle elèctric Mantenir a punt el equips de la xarxa: ordinadors, impresssores, smartphones Gestionar còpies de seguretat Gestionar centraleta telefònica IP Asterisk Eines, equips i materials de treball a utilitzar: Ordinador Altres dispositius: Expenedora i cancel.ladora títols transport autobus Lector targetes sense contacte Impressora etiquetes Càmeres i videogravadors sistema CCTV Autòmates programables Elements industrials: central contraincendis, ventilació, il.luminació CARÁCTERÍSTIQUES GENERALS DEL CANDIDAT Formació requerida FP Informàtica o superior Llenguatges de programació: Visual Basic .NET, VBScript C# C/C++ PHP Programació PLCs (autòmates): Coneixements d’alguns d’aquests llenguatges Function Block Diagram (FBD) Ladder diagram (LD) Structured Text (ST) Sequential function chart  (SFC) Instruction...

Llegir més...
BORSA TREBALL MARÇ 2017
març22

BORSA TREBALL MARÇ 2017

CERQUEM VIGILANT D’APARCAMENT amb Discapacitat Objecte de la convocatoria. L’objecte d’aquesta convocatòria és la contractació temporal  de 1 vigilant d’aparcament a jornada completa. Funcions Bàsiques : Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament. Efectuar rondes de vigilància i control d’accessos als mercats i pàrquings municipals. Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei a l’activitat de mercats i pàrquings municipals. Efectuar tasques bàsiques de neteja a les instal·lacions d’aparcament. Gestió d’obertura i tancaments de portes d’acord amb els horaris establerts. Requeriments del lloc de feina : Titulació: EGB Es valorarà : Formació addicional complementària al lloc de treball. Flexibilitat horària Condicions del lloc de feina Contracte de treball temporal a temps complet. Jornada de treball distribuïda de dilluns a diumenge, en torns de treball adaptats a les necessitats de cada servei, amb els descansos previstos legalment. Remuneració segons convenis col·lectius dels sectors. CERQUEM OFICIAL DE MANTENIMENT amb Discapacitat Objecte de la convocatòria. L’objecte d’aquesta convocatòria és la contractació temporal de 1 Oficial de Manteniment a jornada complerta. Funcions Bàsiques : Mantenir en bon estat de funcionament la maquinària pròpia de les instal.lacions. Solucionar problemas que poden originar que no funcioni adeqüadament. Detectar averies i corretgir-ne la dels equipaments gestionats. Resolució d’incidències als PLC. Manteniment i resolució d’incidències elèctriques dels edificis gestionats. Manteniment dels aparells de refrigeració, bombes,…. Manteniment i reparacions generals de fontaneria, il.luminació, fusteria, serralleria i ram de paleta. Requeriments del lloc de feina : Estar en possessió del títol FP de Grau Mig d’Electricitat i/o electrònica Acreditació d’un coneixement adequat de la llengua catalana i espanyola Disposar del certificat de discapacitat amb un grau igual o superior al 33 % Coneixements en:  sistema de gestió SCADA. Instal.lacions de control d’accessos i intrusió. Manteniment tècnic legal. Acreditar una experiència mínima d’un any en llocs de feina similars. Carnet de conduir B. Es valorarà : Formació addicional complementària al lloc de treball. Flexibilitat horària Condicions del lloc de feina Contracte de treball temporal a temps  complet i per substotució per Incapacitat Temporal. Jornada de treball distribuïda de dilluns a diumenge, en torns de treball adaptats a les necessitats del  servei, amb els descansos previstos legalment. Remuneració segons convenis col·lectius dels sectors.   Les persones interessades envieu carta de presentació (especifiqueu referència de la convocatòria), currículum i documents acreditatius de la formació i experiència a la següent adreça :   REUS MOBILITAT I SERVEIS S.A.M. Departament de Recursos Humans C/. Sardà i Cailà, s/n 43320  Reus O be,...

Llegir més...
BORSA TREBALL GENER 2017
gen.24

BORSA TREBALL GENER 2017

CERQUEM VIGILANT D’APARCAMENT amb Discapacitat Objecte de la convocatoria. L’objecte d’aquesta convocatòria és la contractació temporal  de 7 vigilants d’aparcament a jornada completa. Funcions Bàsiques : Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament. Efectuar rondes de vigilància i control d’accessos als mercats i pàrquings municipals. Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei a l’activitat de mercats i pàrquings municipals. Efectuar tasques bàsiques de neteja a les instal·lacions d’aparcament. Gestió d’obertura i tancaments de portes d’acord amb els horaris establerts. Requeriments del lloc de feina : Titulació: EGB Es valorarà : Formació addicional complementària al lloc de treball. Flexibilitat horària Condicions del lloc de feina Contracte de treball temporal a temps complet  i per substitucions per Incapacitat Temporal. Jornada de treball distribuïda de dilluns a diumenge, en torns de treball adaptats a les necessitats de cada servei, amb els descansos previstos legalment. Remuneració segons convenis col·lectius dels sectors. CERQUEM OFICIAL DE MANTENIMENT amb Discapacitat Objecte de la convocatòria. L’objecte d’aquesta convocatòria és la contractació temporal de 2 Oficials de Manteniment a jornada complerta. Funcions Bàsiques : Mantenir en bon estat de funcionament la maquinària pròpia de les instal.lacions. Solucionar problemas que poden originar que no funcioni adeqüadament. Detectar averies i corretgir-ne la dels equipaments gestionats. Resolució d’incidències als PLC. Manteniment i resolució d’incidències elèctriques dels edificis gestionats. Manteniment dels aparells de refrigeració, bombes,…. Manteniment i reparacions generals de fontaneria, il.luminació, fusteria, serralleria i ram de paleta. Requeriments del lloc de feina : Estar en possessió del títol FP de Grau Mig d’Electricitat i/o electrònica Acreditació d’un coneixement adequat de la llengua catalana i espanyola Disposar del certificat de discapacitat amb un grau igual o superior al 33 % Coneixements en:  sistema de gestió SCADA. Instal.lacions de control d’accessos i intrusió. Manteniment tècnic legal. Acreditar una experiència mínima d’un any en llocs de feina similars. Carnet de conduir B. Es valorarà : Formació addicional complementària al lloc de treball. Flexibilitat horària Condicions del lloc de feina Contracte de treball temporal a temps  complet. Jornada de treball distribuïda de dilluns a diumenge, en torns de treball adaptats a les necessitats del  servei, amb els descansos previstos legalment. Remuneració segons convenis col·lectius dels sectors. CERQUEM AJUDANT DE MANTENIMENT amb Discapacitat Objecte de la convocatòria. L’objecte d’aquesta convocatòria és la contractació temporal d’1 Ajudant de Manteniment a jornada complerta. Funcions Bàsiques : Donar recolçament a l’equip de manteniment en les reparacions menors, revisions i conservació de les instal.lacions i de la maquinària.  Ajudar en la detecció d’averies menors. Realitzar tasques de manteniment general de fontaneria, il.luminació, fusteria i ram de paleta . Donar recolçament en les tasques de manteniment preventiui correcte...

Llegir més...
BORSA TREBALL NOVEMBRE 2016
nov.04

BORSA TREBALL NOVEMBRE 2016

CERQUEM VIGILANT D’APARCAMENT amb Certif. de Minusvalia Objecte de la convocatoria. L’objecte d’aquesta convocatòria és la contractació temporal  de 4 vigilants d’aparcament a jornada completa. Funcions Bàsiques : Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos de denúncia en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament. Efectuar rondes de vigilància i control d’accessos als mercats i pàrquings municipals. Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei a l’activitat de mercats i pàrquings municipals. Efectuar tasques bàsiques de neteja a les instal·lacions d’aparcament. Gestió d’obertura i tancaments de portes d’acord amb els horaris establerts. Requeriments del lloc de feina : Titulació: EGB Es valorarà : Formació addicional complementària al lloc de treball. Flexibilitat horària Condicions del lloc de feina Contracte de treball temporal a temps complet per la Campanya de Nadal i per substitucions per Incapacitat Temporal. Jornada de treball distribuïda de dilluns a diumenge, en torns de treball adaptats a les necessitats de cada servei, amb els descansos previstos legalment. Remuneració segons convenis col·lectius dels sectors. Les persones interessades envieu carta de presentació (especifiqueu referència de la convocatòria), currículum i documents acreditatius de la formació i experiència a la següent adreça :   REUS TRANSPORT PÚBLIC SA Departament de Recursos Humans C/. Sardà i Cailà, s/n 43320  Reus O be, Relacions.laborals@reustransport.cat   Data límit presentació de sol·licituds :  13 de novembre de 2016...

Llegir més...
BORSA DE TREBALL SETEMBRE 2016
set.20

BORSA DE TREBALL SETEMBRE 2016

CERQUEM COORDINADOR DE MANTENIMENT amb Certif. de Minusvalia Objecte de la convocatoria. L’objecte d’aquesta convocatòria és la contractació indefinida d’un Coordinador de Manteniment a jornada complerta.   Funcions Bàsiques : Control i avaluació de les tasques del personal de l’equip. Reorganització diària i a curt termini del servei, d’acord amb la planificació anual establerta. Interlocutor entre el Responsable d’Àrea, els treballadors i els clients externs propis del servei. Resoldre les incidències diàries del servei. Reportar i proposar actuacions per la millora dels processos establerts. Proposta de incorporació i formació dels mitjans tècnics i humans que té al seu càrrec. Requeriments del lloc de feina : Estar en possessió del títol d’Enginyeria Industrial, Tècnica o Superior Acreditació d’un coneixement adequat de la llengua catalana i espanyola Disposar del certificat de discapacitat amb un grau igual o superior al 33 % Coneixements en:  sistema de gestió SCADA. Instal.lacions de control d’accessos i intrusió. Manteniment tècnic legal. Prevenció i control de legionel.la Acreditar una experiència mínima de dos anys en coordinació del manteniment en edificis no residencials i/o coordinació de muntatges d’esdeveniments. Carnet de conduir B i vehicle propi. Es valorarà : Formació addicional complementària al lloc de treball. Flexibilitat horària Anglès nivell B1 o superior  Condicions del lloc de feina Contracte de treball indefinit a temps  complet. Jornada de treball distribuïda de dilluns a diumenge, en torns de treball adaptats a les necessitats del  servei, amb els descansos previstos legalment. Remuneració segons convenis col·lectius dels sectors. Les persones interessades envieu carta de presentació (especifiqueu referència de la convocatòria), currículum i documents acreditatius de la formació i experiència a la següent adreça :   REUS TRANSPORT PÚBLIC SA Departament de Recursos Humans C/. Sardà i Cailà, s/n 43320  Reus O be, Relacions.laborals@reustransport.cat Data límit presentació de sol·licituds :  30 de setembre de 2016  ...

Llegir més...

Política de cookies

Política de cookies 1. Política de galetes En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, us informem sobre l’ús de galetes en aquesta web. 2. Què és una galeta? Una galeta, o cookie, en anglès, és un fitxer que es descarrega al vostre dispositiu en accedir a determinades pàgines web. Les galetes permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer l’usuari 3. Quin tipus de galetes s’utilitza? En funció de l’entitat que gestioni les galetes, aquestes es poden classificar en els següents grups: • Galetes pròpies: les que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat pel propi editor i des del qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari. • Galetes de tercer: Són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per l’editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes mitjançant les cookies. Segons el termini de temps que romandrà encesa en l’equip terminal es divideixen en: • Galetes de sessió: Estan dissenyades per recollir i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix en aquell moment, a una pàgina web. • Galetes persistents: Tipus de cookies en el qual les dades segueixen emmagatzemats en el terminal i poden ser accedits i tractats durant un període definit pel responsable de la galeta, i que pot anar d’uns minuts a diversos anys i per tant, pot tenir una durada més llarga que la  visita de la pàgina web en aquell moment. Segons la seva finalitat es classifiquen de la manera: • Galetes tècniques: Les galetes tècniques són essencials i necessàries perquè el web funcioni correctament i per usar les diverses opcions i serveis que ofereix. • Galetes d’anàlisi: El nostre lloc web utilitza galetes de Google Analytics. La informació que recullen aquestes galetes es transferida i arxivada per Google en els seus servidors dels Estats Units, d’acord amb les seves pràctiques de privacitat. Per a més informació de les pràctiques de privadesa de Google i com s’apliquen a Google Analytics visiteu:Política de Privadesa de Google Analytics A continuació es descriuen les galetes utilitzades per l’aplicació web: has_js : Galeta propia / Galeta de sessió / Galeta tècnica accepta_cookies: Galeta propia / Galeta persistent / Galeta tècnica googtrans: Galeta de tercer / Galeta de sessió / Galeta tècnica __utma : Galeta de tercer / Galeta persistent / Galeta d’anàlisi __utmb : Galeta de tercer / Galeta...

Llegir més...
Baixa per sota del 2% el nombre d’infraccions d’estacionament a la zona blava
ag.11

Baixa per sota del 2% el nombre d’infraccions d’estacionament a la zona blava

Amb les dades de l’exercici de 2013, es confirma la tendència a la baixa del percentatge d’usuaris que incompleixen la normativa d’aparcament a les àrees de zona blava: si l’any 2012 van cometre alguna infracció el 2,08% dels usuaris, el 2013 la xifra disminueix fins a l’1,8% del total. Durant l’any 2013 van estacionar a la zona blava prop de 2 milions d’usuaris, dels quals més del 97% van estacionar de manera correcta i amb el tiquet corresponent, sense infringir la normativa ni el temps establert. Només el 2,9 % dels usuaris van aparcar sense tiquet o van excedir el temps autoritzat. D’aquests últims, un 38% va fer servir el sistema d’anul·lació d’avís de denúncia el mateix dia. Això fa que el percentatge de clients infractors es redueixi fins a l’1,8%. El sistema d’anul·lació consisteix en el pagament d’un import de 5 euros a les màquines de zona blava per deixar sense efecte les denúncies per haver superat el temps d’estacionament –5 euros per cada hora excedida. Les denúncies per haver aparcat sense el tiquet corresponent no es poden anul·lar. «El percentatge final d’usuaris que incompleix la normativa és de l’1,8%, una xifra cada vegada més baixa i que assenyala l’elevat compliment i l’acceptació del servei d’aparcament regulat», en paraules de la regidora de Promoció Econòmica i consellera delegada d’AMERSAM, Alícia Alegret. En aquest àmbit, coincidint amb l’entrada en funcionament de la reforma de l’Àrea Riera Miró, AMERSAM ha iniciat la renovació dels terminals informàtics per supervisar l’aparcament regulat amb la incorporació de telèfons intel·ligents al sistema de control que fan servir els vigilants de zona blava. Aquesta nova mesura permet afegir imatges digitalitzades dels vehicles infractors a les denúncies, fet que millora la tasca de control i en facilita la gestió...

Llegir més...
La il·luminació amb LED permet estalviar més de 20.000 euros l’any als pàrquings Llibertat i Baluard
març05

La il·luminació amb LED permet estalviar més de 20.000 euros l’any als pàrquings Llibertat i Baluard

Aquest 2014 l’empresa municipal AMERSAM actua de manera progressiva en el canvi de la il·luminació dels aparcaments on el consum elèctric és més gran: ja s’han instal·lat noves luminàries amb sistema LED als aparcaments Llibertat i Baluard, el que permetrà un estalvi de 21.000 euros anuals en la factura de la llum. AMERSAM treballa des de fa temps en la implantació d’un sistema energètic sostenible i eficient en les instal.lacions de la xarxa municipal d’aparcaments i als mercats Central i del Carrilet. Des de principis d’any, s’han començat a substituir els tubs fluorescents dels aparcaments Llibertat i Baluard per tal de disminuir el consum energètic d’aquests pàrquings: en total, s’han canviat 800 luminàries de fluorescència convencional per noves làmpares amb tecnologia LED, amb una inversió de 29.000 euros. D’aquesta manera, es pretén reduïr el consum elèctric anual en 175.000 Kwh, cosa que suposarà un estalvi energètic valorat en 21.000 € anuals. D’altra banda, el canvi també comporta una reducció destacable de les emisions de CO2 en 78 tn/any. La regidora de Promoció Econòmica i consellera delegada d’AMERSAM, Alícia Alegret, considera «necessària aquesta millora per l’estalvi energètic, però també per fer més eficient la instal·lació lumínica i la conseqüent sensació de seguretat per a la mobilitat que afegeix a l’interior dels aparcaments». El proper pàrquing on s’actuarà és el de la Pastoreta, la resta d’equipaments de la xarxa municipal ja compten amb sistemes DALI, que graduen la il·luminació en funció de l’ús, regulant així també la despesa energètica.   Pàrquing de la...

Llegir més...
«Cuina amb DO», nou cicle de tallers de cuina amb productes de proximitat als Mercats de Reus
febr.17

«Cuina amb DO», nou cicle de tallers de cuina amb productes de proximitat als Mercats de Reus

«Cuina amb DO», nou cicle de tallers de cuina amb productes de proximitat als Mercats de Reus Els Mercats de Reus fan un pas endavant en la programació de demostracions de cuina i dediquen un cicle a la cuina amb Denomació d’Origen, amb l’objectiu de promocionar i conèixer millor els productes de proximitat reconeguts amb DO i IGP. A més, en aquesta ocasió, els plats maridaran amb vins de les DO de les comarques tarragonines. El calçot, l’avellana, l’arròs i el peix blau protagonitzen aquesta primera edició, que tindrà lloc de febrer a maig al Mercat Central i al Mercat del Carrilet. Aquest mes de febrer, els Mercats de Reus reprenen la programació d’activitats relacionades amb els productes frescos i la cuina i ho fan amb el cicle «Cuina amb DO», on els protagonistes són els productes de proximitat reconeguts amb Denominació d’Origen (DO) i Indicació Geogràfica Protegida (IGP): el Calçot de Valls, amb IGP; l’Avellana de Reus, amb DO protegida; l’Arròs del Delta de l’Ebre; també amb DO protegida, i el Peix Blau de Tarragona, etiqueta que reconeix les captures de sardina, seitó, verat, bis, boga i sorell dels ports pesquers de Cambrils, Tarragona i L’Ametlla de Mar. Maridatge de cuina i vins amb DO i de proximitat En aquesta ocasió, i per primera vegada, les demostracions de cuina que es fan als Mercats de Reus es completaran amb el maridatge de vins també de proximitat: el calçot amb vins de la DO Tarragona, l’avellana amb la DO Montsant, l’Arròs amb la DO Terra Alta i el Peix Blau amb la DO Conca de Barberà. D’aquesta manera, «Cuina amb DO» relaciona el producte fresc i de qualitat dels mercats amb els vins més pròxims. Aquesta unió agafa el relleu del «Menja’t el Mercat», la nit de degustació de tapes elaborades pels paradistes del Mercat Central en què es convida un celler que s’encarrega d’oferir vins per acompanyar el tast. La regidora de Promoció Econòmica i presidenta del Grup Econòmic, Alícia Alegret, valora positivament l’estrena del cicle de les demostracions de cuina amb productes de Denomiació d’Origen: «iniciatives com aquesta posicionen els Mercats de Reus com la porta d’entrada a la ciutat de productes de proximitat, frescos i de qualitat, amb el valor afegit de la confiança i l’experiència dels paradistes del Mercat Central i del Mercat del Carrilet». Les demostracions aniran a càrrec del cuiner Juan Diego Sánchez Luna, de la tasca Xivarri de Reus. Sánchez Luna ha dirigit diferents restaurants de les comarques tarragonines i ha realitzat estades formatives a les principals cuines del país, com el Celler de Can Roca i Can Fabes. Actualment dirigeix l’establiment...

Llegir més...

Hola, món!

Us donem la benvinguda al WordPress. Aquesta és la vostra primera entrada. Editeu-la o suprimiu-la, i després comenceu a publicar!

Llegir més...

Ús de les cookies

Aquest lloc web utilitza les cookies perque tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per l'acceptació de les esmentades cookies (galetes) i l'acceptació de la nostra política de cookies, cliqueu l'enllaç per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies